Pivtorasta lit ukraïnskoï politychnoï dumky : vid skasovannia Hetmanshchyny do nashoho chasu