Liudi mysli i pravdy : ocherki iz proshlago russkago obshchestva : dlia samoobrazovanīia