Pershyi bukvar komunïsta : liektsii-rozmovy v pytanniakh i vidpovidiakh